Share This Post

KLASKENADES

KLASKENADES

 

Creativity in the teaching of Afrikaans as First Additional Language

Die vakbond NAPTOSA bied ‘n professionele opleidingkursus van 6 sessies vir onderwysers van Afrikaans as Eerste Addisionele-taal (Gr 4-6) aan. Die fokus is kreatiwiteit en die skryf van gedigte.

Die aanbieder is Dr. Estelle Kruger – ’n ervare spesialis in die onderrig van kreatiewe skryf en die ontwerp van innoverende leergeleenthede.

Alhoewel die sessies aparte onderwerpe gaan behandel, sal daar voortdurend praktiese integrasie wees sodat die deelnemers die elemente en proses van kreatiwiteit beleef en verstaan. Telkens sal die skryf van maklike gedigte deel wees van die ervaringsleer. Onderwysers sal ook ’n bruikbare instrument gebruik om leerders toe te rus om portuurassessering te doen nadat hul eie gedigte geskryf is. By laasgenoemde sal spesifiek gefokus word op anonimiteit sodat ’n veilige kreatiewe ruimte geskep word.

Op 2 Junie 2015 is daar ’n inleidende sessie wat handel oor die KABV en die skryf van gedigte. Ook sal verskillende benaderings tot die onderrig van Afrikaans as Eerste Addisionele teoreties en prakties geïntegreer word (die Kommunikatiewe-, Taakgerigte-, Teksgebaseerde- en Prosesbenaderings tot taalonderrig en kreatiewe skryf).

Op 9 Junie 2015 sal die beginsels van Eerste Addisionele Taalonderrig geïntegreer word met elemente van die kreatiewe skryfproses (woordeskatontwikkeling d.m.v. multi-sensoriese stimuli, so ook die emosies van die leerder).

Op 23 Junie 2015 kom verbeelding en die skryf van maklike gedigte (haiku, tanka, renga, lantern, ballade, kwatryn, pantoen en prysliedere) aan die beurt. Aandag word gegee aan rym, ritme en klanknabootsing, sowel as vergelyking en personifikasie om beeldrykheid te skep.

Op 21 Julie 2015 word daar spesifiek gefokus op inspirasie vir die leerder deur die gebruikmaking van multi-sensoriese media om sintuie te stimuleer (bv. kleur, prente, konkrete items, sand, reuk, iets om te eet, en musiek).

Op 28 Julie 2015 word gekonsentreer op die gevoelens van die leerder (houding, motivering, angs en stres) en die waardering van gedigte. Onderwysers word bewus gemaak van die Responsteorie en die toepassing daarvan in die klaskamerpraktyk.

Op 11 Augustus 2015 sluit die kursus af wanneer die deelnemers geleer word om leergesentreerd te onderrig. Aandag word gegee aan Meervoudige Intelligensies, groepwerk en kenmerke van die leerders as sg Millenniërs (kinders wat in die nuwe Millennium grootword en skoolgaan).

Onderwysers wat aan die kursus deelneem sal voortdurend blootgestel word aan teorie en praktiese toepassing. Na elke sessie sal hulle ’n taak kry om te gebruik in hul klaskamers waaroor hulle dan verslag sal gee en hul eie voorbeelde wys by daaropvolgende sessies.

Die kursusfooi is R200 vir lede en R300 vir nie-lede.

Al die sessies vind plaas van 15:15 – 17:15 by Laerskool Golden Grove, Stuartweg, Rondebosch.

Laai die registrasievorm hier af of kontak NAPTOSA hier:

Lynne Herrmann
Executive Officer:  Professional Matters / Development
NAPTOSA Western Cape
Tel:  021 6868521
Fax:  021 6892998
Cell:  081 047 3207
lynneh@naptosa.org.za

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.